Solvento Consulting

Associacions i Agrupacions

Serveis integrals per Associacions 

Corredories de Grup i Corredories E-Commerce

El nostre valor: aportar l'experiència necessària als processos de transformació i/o constitució d'AIE o Associacions en Societats Mercantils o en Corredories de Grup amb autorització administrativa, ajudant a elaborar plans Comercials i de Marketing afins a les característiques dels seus socis. 

Suport a la Direcció / Gerència de les Associacions i AIE

1. Suport a la Direcció i Gerència de les AIE / Associacions

  • Definició de Plans Comercials. 
  • Accions de Marketing i Posicionament de Marca. 
  • Suport Jurídic i Mercantil als Acords per socials. 

2. Acord de Socis per a Corredors d'Assegurances

  • Redacció i Adaptació de l'Acord de Socis. 
  • Autorització Administrativa per a Corredories de Grup.