Solvento Consulting

Com ser corredor

A Solvento Consulting l’ajudem a ser corredor d’assegurances mitjançant l’obtenció del títol de mediador d’assegurances del Grup A i la tramitació d’autoritzacions per a corredors d’assegurances.

Som expertes en la tramitació d’autoritzacions per a corredors d’assegurances. Així ho avalen els mes de 500 corredors que han estan en actiu gràcies al nostre treball. 

Veure Vídeo Resum - Cómo ser corredor de seguros


OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE MEDIADOR D’ASSEGURANCES DEL GRUP A

El títol oficial de mediador d’assegurances del Grup A dona accés al exercici professional de corredor d’assegurances, corredor de reassegurances i agents vinculats.

El programa del curso se adapta a la propuesta de contenidos prevista en la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en la que se establecen los requisitos y principios básicos de los programas de formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros y demás personas que participen directamente en la mediación de los seguros y reaseguros privados.

Este curso de formación está reconocido por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que cumplen los requisitos exigidos en el artículo 39.1 y la disposición adicional undécima de la Ley 26/2006 de 17 de julio de mediación de seguros y reaseguros privados, y en la resolución de 28 de julio de 2006, para las personas encuadradas en el Grupo A de dicha resolución.

SOL.LICITA INFORMACIÓ DEL CURS - MEDIADOR D’ASSEGURANCES GRUP A

TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS

Tramitem els requisits per gestionar l’expedient d’autorització administrativa de: Corredor - Corredoria – Reassegurances i Agencies Vinculades

Durant tots aquests anys l’èxit en la tramitació i la gestió amb els diferents organismes públics (nacional i autonòmics) ens avalen. 

Coneixedors de la importància d’aquesta gestió, a Solvento ens comprometem a portar tots els tràmits vinculats a l’obtenció d’una autorització per corredors d’assegurances de forma ràpida, àgil i sense preocupacions per el nostre client.

Gestió d’autoritzacions per ser corredor d’assegurances