Solvento Consulting

Gestió empresarial

Servei complet de gestió empresarial per a corredors i mediadors d'assegurances

A Solvento Consulting comptem amb un equip d'advocats i economistes que ens permet oferir un servei complet de gestió empresarial per a corredors i mediadors d'assegurances (comptable, laboral, fiscal i financer). L'externalització d'aquests serveis li permetrà estalviar costos i centrar els seus esforços en la seva tasca com a corredor d'assegurances.

Descarrega't el pdf per a mes informació

HOT-LINE

Assessorament tècnic continu, com suport a la gestió diària, atenent tot tipus de consultes sobre normativa i obligacions de la Llei de Mediació d'Assegurances Privades i consultes fiscals i laborals específiques del sector assegurador.

GESTIÓ COMPTABLE, LABORAL I FISCAL

L'hi oferim l' opció de contractar un servei integral i especialitzat per a mediadors d'assegurances per gestionar-li la seva Comptabilitat, Fiscalitat i RRHH (confecció de nòmines, altes, baixes, liquidacions, etc i preparació d'impressos i formularis oficials de l'Administració).

DOCUMENTACIÓ ESTADÍSTICO- COMPTABLE (DEC)

Assessorament i supervisió en la confecció de la Documentació Estadístico-Comptable (DEC) de caràcter obligatori per les Agències Vinculades a Comunitats Autonòmiques que ho requereixin.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Gestió, a través d'empreses especialitzades, dels serveis de prevenció de riscos laborals.

ASSESSORAMENT FINANCER

Assessorament financer especialitzat i Anàlisi de comptes i possibilitats de creixement de la seva empresa.

SERVEI JURÍDIC ESPECIALITZAT

Assessorament personalitzat per qualsevol tipus de consulta en l'àmbit jurídic dins del mercat de la mediació.