Solvento Consulting

RRHH i Inspeccions DGSFP

Test de negoci i prevenció d'inspeccions per a corredories d'assegurances

Com puc saber l'estat de la meva corredoria?

A Solvento Consulting elaborem un "Test Control" de l'estat del seu negoci, per tal de que pugui tenir suficient informació interna i comparativa del sector per poder prendre les millors decisions del seu negoci. 

Econòmica - Ràtios - Pressupostos - Comercial - Marketing - Marca

Prevenció Inspeccions DGSFP (Nacional o Autonòmic)

Sap si la seva corredoria compleix amb les obligacions de la Llei de Mediació? És convenient tenir clar quin tipus d'obligacions i requisits són necessaris tenir al corrent davant la possibilitat d'una inspecció de l'òrgan regulador. 

  • Anàlisi de l'estat de la documentació requerida en cas d'inspecció: mercantil i mediadors.
  • Suport tècnic de gestió en cas d'inspecció.